Studio Nordnes AS (Selskapet) gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Selskapets nettsider og portaler.

Ved å bestille våre tjenester anses du for å ha godtatt våre salgsbetingelser.

Informasjon om Selskapet
Studio Nordnes AS er et norsk aksjeselskap (org nr: 923 725 245) med hovedkontor i Haugeveien 11, 5005 Bergen.

Din myndighet til å signere
Du må ha fylt 18 år for å kunne signere disse kjøpsvilkårene, og ved å godta disse kjøpsvilkårene bekrefter du at du har fylt 18 år. Du har også mulighet til å la dine foresatte eller en annen myndig person foreta bestillingen for deg.

Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Vi gjør oppmerksom at at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du våre kurs/pakker som er rettet mot utvikling av bedriftskonsept/markedsfrøing anser vi at du handler som ledd i næringsvirksomhet.

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Selskapets produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Selskapet. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledende verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Selskapet tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe, Zirius og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Delbetaling og avdragsordning
Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Lenker
Selskapet har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til dette nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet, produktene eller tjenestene som beskrives på noen andre nettsteder med lenker på Selskapets nettsted. Du kobler deg til andre nettsteder på eget ansvar.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og dine ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Selskapet og ansatte hos dets partnere. 

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og alle uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Selskapets team holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Selskapet garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring

Avlysning og utsettelse
Selskapet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Studio Nordnes sin kontroll. Ved utsettelse fra Selskapets initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Ansvarsbegrensing
Selskapet og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og dine resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du til at du bruker Selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar Selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og Selskapet, samtykker du til at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og Selskapet. Du samtykker til at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av Selskapet.

Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du til at Selskapet kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Selskapet eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, inkludert, men ikke begrenset til, stormer eller andre lignende hendelser, brann, krig, terrorangrep, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, begrensninger gjennom lov eller andre statlige direktiver, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, Internettfeil eller forsinkelser, fiberoptisk kabelkutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selskapet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Selskapet refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktinformasjon for Selskapet er som følger:
E-post: team@studionordnes.com
Adresse: Haugeveien 11, 5005 Bergen
Telefon: 98 06 44 10
Org.nr: 923 725 245

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.